werkervaring

Sinds de start van mijn eigen bedrijf heb ik ruime ervaring met het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen voor al succesvol gevoerde procedures.

Heb ik in de reeds gevoerde bestemmingsplan procedures door de gemeente al meer dan 100 bedrijven en particulieren vertegenwoordigd bij  het indienen van een inspraakreactie en zienswijze en het inspreken bij de gemeenteraad.

Ik heb meerdere principe verzoeken ingediend bij de gemeente en inrichtingsplannen gemaakt.

Verder heb ik mensen geadviseerd bij handhavingszaken en bezwaar en beroep. Ik heb iemand mogen vertegenwoordigen, tegen de gemeente, in de rechtbank en bij zowel de rechtbank als de raad van state  heb ik deze zaak gewonnen.

En natuurlijk heb ik al heel veel mensen advies mogen geven over op de ruimtelijke ordeningen gerichte vraagstukken en andere zaken.

Daarnaast heb ik ook agrarische bouwvlakken vergroot, voor recreatieve bedrijven de 25% uitbreidingsprocedures gevoerd, eerste agrarische bedrijfswoningen mogelijk gemaakt, agrarische bedrijven omgezet naar wonen of bedrijven en recreatieve slaapplaatsen verplaatst. Kortom een veelzijdige kennis over alles wat met de ruimtelijke ontwikkeling op Texel te maken heeft. Ik denk graag met de opdrachtgever mee over de toekomst van het perceel en de ontwikkelingsmogelijkheden.