Logies verstrekker

In het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is er veel veranderd voor logies verstrekkers.
Ook in de bestemmingsplannen van de kernen wordt dit in alle nieuwe plannen doorgevoerd.
In de bestemmingsplannen is er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten slaapplaatsen

– Zo heb je bed en breakfast, maximaal 6 bedden in 3 kamers per huishouden, ondergeschikt aan de woonfunctie.

– Daarnaast is er de bestemming verblijfsrecreatieve gebouwen. Hieronder vallen hotels, groepsverblijven en appartementencomplexen. Er mogen maximaal 2 gebouwen voor deze bestemming worden gebouwd. Hiervoor is het maximaal te bebouwen oppervlakte aangegeven en zijn het maximaal aantal bedden bepaald.
Voor de hotels geld dat er wordt gerekend met 2 bedden per kamer. Voor appartementen wordt gerekend met 5 bedden per appartement en bij een groepsverblijf zijn de daadwerkelijk aantal aanwezige bedden maatgevend.

– Verder  is er de bestemming verblijfsrecreatieve treinen. Hieronder vallen de zomerhuizen terreinen, de stacaravan terreinen en sommige kampeerterreinen. Hier mag alleen gebouwd worden binnen het bouwvlak.
Voor zomerhuizen geldt dat deze maximaal 100m2 mogen zijn en hiervoor worden 5 slaapplaatsen gerekend. Er kunnen hier ook grotere zomerhuizen gebouwd worden, de zogenaamde familiehuizen, hiervoor gelden per 100m2 5 slaapplaatsen, dus tussen de 100m2 en 200m2 10 slaapplaatsen en tussen de 200m2 en 300m2 15 slaapplaatsen en ga zo maar door.
Voor stacaravans geldt dat deze maximaal 50m2 mogen zijn en hiervoor worden 4 slaapplaatsen  gerekend.
Kampeermiddelen moeten aan de wegenverkeerswet voldoen en hiervoor worden 3 slaapplaatsen per kampeermiddel gerekend.

– Tenslotte zijn er nog de kampeerterreinen waar niet gebouwd mag worden buiten de receptie en toiletgebouwen. Ook hier geld dat de kampeermiddelen moeten voldoen aan de wegenverkeerswet en dat er 3 slaapplaatsen per kampeermiddel worden gerekend.