ruimtelijke onderbouwing

Wanneer u een ontwikkeling wilt die niet binnen het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden is hier een buitenplanse procedure voor noodzakelijk. Dit kan zijn een bestemmingsplan procedure of een projectafwijkingprocedure. Beide procedures hebben een minimale doorlooptijd van 26 weken, de gemiddelde doorlooptijd is een jaar. Zie ook de bestemmingsplan procedure.

Ruimtelijke onderbouwing                                                                                               Voor een projectafwijkingprocedure is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor wordt het plan getoetst aan zowel het landelijke, het provinciale als ook het gemeentelijke beleid. Er wordt beschreven waarom het plan past binnen zijn omgeving en deze hier geen nadelige gevolgen van ondervindt.

Bestemmingsplan                                                                                                                 Voor een bestemmingsplan procedure is een postzegel bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bevat een plankaart, een toelichting (ruimtelijke onderbouwing) en voorschriften.