Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een plan dat bindend is voor zowel burgers als voor de overheid (de gemeente). De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en geeft elk stuk grond en gebouw een eigen functie, bestemming. Een ieder kan tijdens deze bestemmingsplan procedure zijn mening over dit bestemmingsplan kenbaar maken, zie ook Procedure bestemmingsplan.

Bestemming
In het bestemmingsplan wordt bepaald door de bestemming hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Elke ingediende omgevingsvergunning (bouwaanvraag) wordt getoetst aan dit bestemmingsplan. Of de vergunning verleend wordt hangt dus af van wat er in het bestemmingsplan staat. Wilt u meer weten wat er in uw bestemmingsplan staat kijk dan op Texel in kaart. Wil u weten wat uw mogelijkheden zijn, kunt u altijd even langs komen op maandag, dinsdag of donderdag.

Binnenplanse procedure
In sommige gevallen kunt u afwijken van de regelen in het bestemmingsplan. Soms is dit in het bestemmingsplan zelf al geregeld. Zoals wanneer u stopt met uw agrarische bedrijf en uw bedrijf niet aan een agrariër wil of kunt verkopen, meer hierover bij stoppen met bedrijf. Of wanneer u als logies verstrekker met 25% wilt uitbreiden. Bij deze procedures moeten documenten bij de gemeente worden aangeleverd, hierbij help ik u graag verder.

Buitenplanse procedure
In sommige gevallen is de gewenste ontwikkeling nog niet in het bestemmingsplan geregeld, dan moet er een uitgebreide procedure gevoerd worden, een buitenplanse afwijking procedure of een bestemmingsplan procedure. Bij deze procedures moet worden aangetoond dat de ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit wordt in een document, een ruimtelijke onderbouwing, uiteen gezet. Hierbij help ik u graag.

Principe verzoek
Weet u niet zeker of de gemeente mee wil werken aan uw ontwikkeling, dan bestaat er de mogelijkheid om een principe verzoek in te dienen. Hierbij help ik u graag. Hierin geeft u aan wat u wilt en waarom de gemeente hieraan mee zou moeten werken. Na gemiddeld 6 weken krijgt u van de gemeente antwoord en weet u of het zin heeft om een officiële aanvraag in het dienen.

Bouwaanvraag
Past uw verzoek (bijna helemaal) binnen de voorschriften van het bestemmingsplan, dan kunt u in een keer een bouwaanvraag in dienen. Bij architectenburo Uriot & Veeger helpen ze u daar graag mee. Ze kunnen uw (woon)dromen op papier zetten zodat u ze kunt verwezenlijken.