Stedebouwkundig adviesbureau Texel

Advies over al uw ruimtelijke plannen, die van uw buren of de gemeente.

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht.
Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

SAB Texel slaat de brug tussen de wettelijke eisen en uw mogelijkheden.

SAB Texel helpt u graag bij het opstellen en adviseren over:
– bestemmingsplannen;
– ruimtelijke onderbouwingen;
– principe verzoeken;
– omgevingsvergunningen;
– wetgeving.

NIEUWS:
Wij zijn verhuisd naar Kogerstraat 43 in Den Burg.