Stedebouwkundig adviesbureau Texel

Advies over al uw ruimtelijke plannen, die van uw buren of de gemeente.

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht.
Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

SAB Texel slaat de brug tussen de wettelijke eisen en uw mogelijkheden.

SAB Texel helpt u graag bij het opstellen en adviseren over:
– bestemmingsplannen;
– ruimtelijke onderbouwingen;
– principe verzoeken;
– omgevingsvergunningen;
– wetgeving.

NIEUWS:
Het ontwerp bestemmingsplan De Cocksdorp ligt vanaf maandag 30 mei tot en met maandag 11 juni 2016 ter inzage, u kunt in deze periode een zienswijze kenbaar maken tegen dit ontwerp. Heeft u hier vragen over of wilt u hier hulp bij, neem dan contact met mij op via 0222 314037

Het ontwerp bestemmingsplan Den Burg laat voorlopig nog op zich wachten.